Szekszárdi néptáncfeszivál

Köszöntő

Nagy szeretettel köszöntöm, kik a művészetek után érdeklődnek a Zselic Alapfokú Művészeti Iskola honlapján!

Köszöntöm a zselici táj szívében, mely nem csak gyönyörű természeti adottságaiban, hanem népi hagyományaiban is bővelkedik, itt Szennában és környékén.

Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás azzal a szándékkal jött létre, hogy lehetőséget nyújtsunk az esztétikai érzékenység, a szépre való hajlam, a harmonikus magatartás iránti nyitottság és az igényesség kialakítására, hogy diákjaink a művészet segítségével megismerhessék az egyetemes emberi kultúra, a nemzeti hagyományok értékeit és önmagukat.

A nevelés elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelésoktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.

A Zselic Tehetséggondozó Közalapítvány 1999-ben jött létre és alapította meg iskolánkat. Több évtizedes működése során kitűnő oktatók és megannyi tehetséges gyermek fordult meg a mesterek kezei alatt. Kiváló néptánc és zenetanárok tanítanak és mutatnak követendő példát a néphagyományok és népi kultúra ápolásában. Az iskola több megyei, regionális és országos eredménnyel büszkélkedhet tehetséges tanítványai által.

Fő profilja a néptánc és a népzene oktatás. Az intézménynek közel 400 tanulója van 6 feladat ellátási helyen. Művészeti iskolánkban a következő művészeti ágak között választhatnak a tanulni és fejlődni vágyó gyermekek: néptánc, népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, népi furulya, népi ének, citera, zongora.

Várjuk a tehetséges és népművészet iránt érdeklődő fiatalokat!

„ A hagyomány folytatása, nem a hamu őrzése, hanem a tűz tovább adása” - Gustav Mahler.

Tisztelettel:

Varjas Tamás

Intézményvezető